Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Діагностування виробничо-господарської діяльності організації : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

3.2. Діагностування виробничо-господарської діяльності організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

У міжнародній практиці в процесі діагностування організації ви-діляють основні сфери діяльності етапи, які необхідно дослідити для виявлення об’єктивного стану організації. Для кожної сфери виділя-ється контрольний перелік питань, відповідь на які відображає реаль-ний стан справ в організації [11].

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

1. Загальні характеристики організації. В цій сфері вивчається основна інформація про цілі та особливості діяльності, роль і основні характеристики організації. Контрольний перелік питань визначає межі предмета, що досліджується. Досліджується характер діяльнос-ті організації, його масштаби, місце та роль на ринку; номенклатура продукції (основні товари або групи товарів, напрямки спеціалізації, номенклатура експортної та імпортної продукції); місце організації на національному та світовому ринках; частка фірми в національно-му (світовому, європейському) виробництві (торгівлі) основних то-варів номенклатури організації; частка найважливіших товарів, що випускаються підприємством, в експорті країни (табл. 3.1).

Загальна характеристика об’єкта дослідження охоплює ряд пи-тань:

>          історія розвитку організації;

>          організаційно-правова форма організації;

Таблиця 3.1

Загальні характеристики організації

 

Предмет діагностики