Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Методика діагностики галузі : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

2.3. Методика діагностики галузі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Щоб проаналізувати загальну ситуацію та конкуренцію в галу-зі, використовують методику, запропоновану А. А. Томпсоном та А. Дж. Стріклендом [4], за якою можна адекватно оцінити ситуацію в галузі, визначити характер і рівень конкурентної боротьби. Результа-ти аналізу дають змогу розробити стратегію, відповідну до загальної ситуації в галузі, та прийняти рішення щодо доцільності інвестицій у розширення діяльності компанії в галузі. Аналіз має проводитися в певній послідовності.На першому етапі встановлюють основні економічні показники, які характеризують галузь (розмір ринку, темпи росту розмірів рин-ку, ступінь життєвого циклу, кількість компаній у галузі, ступінь вер-тикальної інтегрованості, легкість виходу на ринок і виходу з нього, технології — інновації, характеристики продукції, економія на масш-табах виробництва, завантаженість виробничих потужностей, при-бутковість галузі) (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Основні економічні показники, що характеризують галузь з виробництва хлібопродуктів

 

Показник Характеристика

Розмір ринку  Річні обсяги виробництва хліба: у натуральному ви-раженні — 4–4,5 млн т; у вартісному вираженні — 8–9 млрд грн

Темпи зростання ринку       У середньому 5–7% на рік

Ступінь життєво-го циклу   Зрілість

Кількість компа-ній у галузі 8–10 потужних компаній, які мають обсяги вироб-ництва хлібопродукції на суму понад 110 млн грн і займають 46% українського ринку хлі