Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список рекомендованої літератури : Банківське право : Бібліотека для студентів

Список рекомендованої літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — №11. — Ст. 462.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 1—2. — Ст. 1.

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних істо-рій» від 23 червня 2005 р. № 2704-IV // Офіційний Вісник України. — 2005. —№29. —Ст. 1690.

Закон України «Про Національний банк України» // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 24 від 02.07.99.

Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. № 898-IV // Офіцій-ний ВісникУкраїни. — 2003. —№28. — Ст. 1362.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1526.

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 червня 2003 року № 978-IV // Офіційний ВісникУкраїни. — 2003. — № 30. — Ст. 1525.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в редакції Закону України від 23.03.2000 р. № 1613-111 // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 16 від 05.05.2000.

Інструкція про порядок визначення переваги в наданні пільгових дов-готермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадя-нам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджена на-казом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.10.2005 р. № 2488. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2005 р. за № 1355/11635 // Офіційний ВісникУкраїни. — 2005. — №46. —С. 2909.

Указ Президента України від 9 квітня 2002 р. № 315/2002 «Про дода-ткові заходи щодо підтримки молодих учених» // Офіційний ВісникУкраї-ни. — 2002. — № 15. — Ст. 793.

268

Положення про регулювання Національним банком України ліквідно-сті банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших опера-цій, затверджене постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 4. — Ст. 177.

Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре-конструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міні-стрів України від 29 травня 2001 року №584 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 22. — Ст. 996.

Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 43. — Ст. 1846.

Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного законо-давства // Вісник Національного банку України. — Січень 2005. — С.40—44.

ГрищукН. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотеч-них ринків в Україні // Вісник Національного банку України. — Квітень 2005. —С.15-19.

Очкуренко С. В. Правовое регулирование отношений, возникающих в процессе кредитной деятельности банков // Дисс. … канд. юрид. наук. — К.: Киевский национальньій университет имени Тараса Шевченко, 2000. — 258 с.

Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Ук4аїні // Вісник Національного банку України. — Листопад 2003. — С. 44^9.

Ткаченко О., Заруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитуван-ня в Україні // Вісник Національного банку України. — Листопад 2004. — С. 26—28.

269