Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку» : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Необхідно розрізняти поняття «банківська таємниця» та «комерційна таємниця банку». Науковці визначають комерційну та-емницРЮ банку як в1ДомосхТ про ^іяльшсхь кредихної оРрган^аци, конкретний перелік яких встановлено керівником банку з метою за-хисту прав та штересів кредитної оргашзацгі та дове,ено до посадо-вих осіб банку з врахуванням правил про відомості 9кі не можуть бути віднесені до кола об’єктів комерційної таємниці".

На думку А. Ю. Вікулша, між поняттями «банківська таємни-ця» та «комерційна таємниця» існує ряд принципових відміннос-тей, які полягають:

1)у суб’єктному складі осіб, які встановлюють зміст та обсяг відповідної таємнищ (банківська таємниця встановлена законо-

99 ТосунянГ. А., ВикуминА. Ю., Зкмомян А. М. Банковское право Российской Феде-рации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999. — С. 248.

149

давцем на рівні федерального закону, комерщйну таємницю

Г™в~в^^       орН

^Ж^^  В1ДОМОСТЄЙ, яИ

складають відповідну таємницю (власником банківської таємнищ по відношенню до відомостей про самого себе є клієнт; власником

 

РЕЗЮМЕ

A

1.         Банківська таємниця — інформація щодо діяльності та фінансо-вого стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кшєнта та взашовідносин з ним чи третш особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної ШкодУиклР1ЄнТу.

2.         Банківська таємниця є різновидом службової таємниці.

3.         Законом визначено перелік інформації, яка становить банківську таємницю.

4.         Законом закріплено порядок розкриття інформації.

5.         Необхідно розрізняти Яоняття «банивська їаємниця» та «комер-ційна таємниця банку».