Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Банківське право : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

в„ „роходить пер'еважний обс/фшансових ріурсш. За станом банківського сектора судять про стан еконо-міки держави в щлому.

ефективного функщонування залежить ефективність ринкових реформ у нашій державі. У зв'язку з цим надзвичайно важливо на законодавчому рівні закріпи-ти основні принципи та порядок здійснення банківсь-

КОЇДІЯЛЬНОСОХ

У нових економічних умовах характер державного регулювання банківської діяльності безумовно зміню-ється. Ми поступово відходимо від адміністративно-командних важешв управлшня економікою, вчимося

--^™^=^^Гроз^^ ний і дієвий механізм державного регулювання та кон-тролю у зазначеному секторі економіки. I у цьому кїнтексті значної ваги набувають питання банківсько-го регулювання та банківського нагляду як функцій

НІ^^:^^Х^С обумовлЮЄ СТР1МКИЙ розвиток технічних можливостей банківської системи. В результаті цього з'являються нові банківські опера-ції, які вимагають адекватного правового регулювання. Україною проголошено курс на європейську штег-ращю. Однією з умов вступу України до Європейсько-го шівтовариства є досягнення приблизної відповідності

законодавства України законодавству ЄС. Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптащї законодав-ства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 бе-резня 2004 р. № 1629-IV однією з прюритетних сфер законодав-ства України є банківське право. У зв'язку з цим ще одним з найважлившшх напрямків удосконалення банківського законо-давства України є його адаптація до законодавства Європейсько-

Враховуючи вищевикладене, питання банківського права є

ківських операщй, в першу чергу кредитування, безготівкових розрахунків, питання правового статусу Нащонального банку України та інших банківських установ кожного року цікавлять все більше студентів, які обирають досшдження зазначених пи-тань в межах дипломних та магістерських робіт.

діяльності вивчаються в межах курсів відповідно цивільного та господарського права. Викладання фшансово-правових аспектів банківської діяльності передбачено програмою курсу фшансово-го права. У деяких вищих навчальних закладах викладається окремий спецкурс, який має назву «Банківське право» або «Бан-ківське законодавство», який в залежності від кафедри зосере-джений головним чином або на цивільно-правових, або на фінан-сово-правових аспектах. Однак, незважаючи на неоднозначність позицій щодо визначення місця правових норм, які регламенту-ють В.ДНОСИНИ в сфер, банківсьі- діяльнос?,, в с„?темі „рввУа

актуальними й потребують серйозного вивчення.