Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як відомо, надійне та ефективне функціонування банків-ської системи держави є необхідною умовою економічної стабільно-сті в цілому. 3 метою забезпечення стабільності банківського сектору у державі має буш організована адекватна система регулювання у за-значеній сфері. Державне управління в сфері банківської діяльності здійснюється шляхом реалтщї уповноваїеними органами держави функцій банківського рег,лювання та банківського нагляду.

«банківський нагляд». Наприклад, на думку В. П. Полякова, бан-ківське регулювання — це система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк забезп83ує стабільне та безпеч-не функщонування банкшської системи- Тобто, вш вважае, що банківське регулювання є більш широким терміном.

83 ПоляковВ.П., МосквинаЛ.А. Структура и функции центральньіх банков: зару-бежньій опьіт. — М., 1996. — С. 139.

94го та стабільного функціонування банків, які доповнюють один одного84.

Законодавче визначення вказаних термінів міститься у Законі України «Про Нащональний банк України». Так, зпдно з цим Зако-ном банківське регулювання — одна із функцій Національного бан-ку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяль-ності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальні—ть за порушення банківського законодавства. Банківський нагляд це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, шрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановле-них нормативів з метою забезпечення стабільності банківської сис-теми та захисту штересів вкладників і кредиторів банку.

Тобто, банківське регулювання, на думку законодавця, поля-гає у встановленні «правил гри» на ринку банківських послуг, тоді як банківський нагляд — у контролі за їх дотриманням.

3 нашої точки зору, термін «регулювання» по відношенню до банківської діяльності ми можемо розглядати у широкому та -

сектора. У вузькому розумшні банківське регулювання - це дія-льність уповноважених органів, яка полягає у виданні правових актів у сфері банківської діяльності.