Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Банківське право : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

ВСТУП           7

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ГЛАВА 1. Банківська діяльність: поняття та особливості            9

§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи         9

§ 2. Поняття та особливості банківської діяльності          14

§ 3. Банківські опе.ації, банківські .годи та банківські пос-

луги                           15

™ 2.£Sf£Z уГв......аїнияк мі^ал...вийк..мпл.к. - . 21

§ 1. Поняття банківського права     21

§ 2. Банківські п.авовідносини: поняття, склад, види та

особливост!               .           26

§ 3. Джерела банківського права    33

ГЛАВА 3. Банківська система України      45

§ 1. Теоретичні основи банківської системи                     45

§ 2. Історичні аспекти банківської системи України                    46

§ 3. Поняття та склад банківської си’теми Ук.аїни                       56

§ 4. Поняття та види банківських обєднань.                     61

ГЛАВА 4. Правовий статус Національного банку України        67

§ 1. Правовий статус НБУ як цент.ального банк. к..аїни.

ПодвшнаправоваприродаНБУ ...     ..... 67

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством       69

§ 3. Керівні органи НБУ      70

ГЛАВА 5. Правовий статус комерційних банків  82

§ 1 2.а°Г6л"вост,.п.авовогостат.с. коме...йних 6анків .■ 82

™6„аХ°.......................................... 94

§ 1. Співвідношення банківського .ег.лювання та банківсь-

когонагляду   .          94

§ 2. Методи банківського регулювання     95

§ 3. Правові засади банківського нагляду  99

§ 4 , ппРГсÙÙТеГійн". 6анив. в-.к.™..і- 105

§ 5. Надання ...в.лів та лі...н.ій на ..ій.н..ння .анків.ьких

§ 6. Проведення дистанційного конт.олю та інспект.вання

к7м.рщйнихбанюввУкраїн!             .... 125

§^==з== .аНК..Й ВПЛИВ... а.П... - 126 § 8. Порядок реорганізації та ліквідації комерційних банків . . 129

ГЛАВА 7. Правове регулювання банківської таємниці   144

§ 1. Поняття банківськоїтаємниці   144

§ 2. Порядокрозкриття банківської таємниці         146

§ 3. Співвідношення понять «банківська таємниця» та «ко-

мерційна таємниця банку»  149

ГЛАВА 8. Правові засади фінансового моніторингу       152

§ 1. Поняття та система ,інансового моніторингу            152

§~Z,— яиш.......обов.я™..і- 155

§ 3.х.тао60в’язки6анківякс..6’е"ш"е..винногом0- 159

§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України

«про запойгання ха прохид^ легашзацп (відми/анн^) до-

ходів, одержаних злочинним шляхом»      172

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ГЛЛВЛ 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків      176

§ 1. Пон.тт, безго-пвковвх розрахунк.в. Спі»в,д„оше„„я

™z«:z^« » .rom ..м.ах.нки»та .<.га.а- 176

ГЛАВА 10. Правове регулювання готівкових розрахунків         203

§к1івП.^.О.В...Є...ЛЮВаННЯ.КаООВИХОПЄ.а.ІЙВ..ОТаНОВаХба- 203

§ 2ткї„™=Н"аСОВ"О"....ЙКЛ-С™..6аНКІВЛ-- 209

ГЛАВА 11. Правові засади міжбанківських розрахунків  225

§ 1. Поняття та види платіжних систем    225

§ 2. Принципи ...нкціон.вання системно важливих платіж-

нихсистем...               229

§аху^^мЙй^=..Л... а.К....П.Н..Н...ЬКИМИ237

§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні     239

ГЛАВА 12. Правове регулювання кредитних відносин банків  243

§ 2мУ^Г.аНН'.КОМ...'ЙН"^аНК'ВНа.-ОНаЛЬН""6аН- 248

§ 3. Іпотечне кредитування в Україні        254

§ 4. Кредитування молодіжних житлових програм         259

ГЛАВА13. Правове реіулювання депозитних (вкладних) операцій . 270

^Х™1ЛЄПОЗ"Н".ВКЛа.Н")О"Є..а..,ЙЗа3"°НО.аВ- 270

§ 2. Види депозитних (вкладних) операцій          273

§ 4. Система гарантування вкладів в Україні        278

§ 5P S=z=..Hai..—6анк. Ук..аїн" .ЗК0- 286

ГЛ4&4 М Правові засади здійснення валютних операцій          290

§ 1. Правові засади валютного .ег.лювання та валютного

контролювУкраїш     .          290

§ 2. Валютні цінності та валютні операції 297

§ 3.ПравовийстатусрезидентівтанерезидентіввУкраїні . 298

§ 5. Особливості розрахунків в іноземній валюті 304

§ 6ва ВІ."0В,.аЛЬН'СТЬ 3аП0...ШЄННЯ .................. 308

ГЛАВА 15. Банки якучасники податкових правовідносин         315

§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють виконан-

н2платникамиподатювїхподатковихо(ов’язюв    315

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІАКТИ       332

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА           338

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ         342