Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. ФунщГІНБУза чинним законодавспюом : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. ФунщГІНБУза чинним законодавспюом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Фун,ції, жі здійснюються всім, без винятку централь-

^sz^sszszs^™^й о6слуго-

. Р^лювання 2Uy та ітропозиц/на'кредит. Контрольні функції включають:

•          здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківсь-

кої системи;

. проведення валютного контролю.

Обслуговуючі функції полягають:

. в ;рганізащї платіжно-розрахункових відносин комерщйних

уряду75.

Функщї Нащонального банку закршлені у Конститущї Украї-ни та Законі України «Про Національний банк України». Вихо-дячи із норм зазначених законодавчих актів, функції Нащональ-ного банку можна поділити на такі дві групи:

1.ОсновнафункщяНБУ.

2. Інші (допоміжні) функції НБУ.

Як ми вже з’Ясувал„%с„ов„ою функцісю Національного 6а„-ку України є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України — гривні. Для здійснення основної функції На-щональний банк здійснює, зокрема, такі функщї:

•          відповідно до розроблених Радою Національного банку

ixz^=^^z^;П0Л1ТИКИ визначає та

. монопольно здійснює емісію нащональної валюти України та організує її обіг;

зУС;=гРсеі=^„м„гнньої шсіани,ї для банив ■органі-

•          встановлює для банків правила проведення банківських опе-

рацій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації,

коштІвтамайна;

75 Міщенко В. I., КротюкВ. Л. Вказана праця. — С. 73—74.

тистики платіжного балансу;

•          визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі

між банками;

ктронних платшних'зас^в.'платГжних сист'ем, автомаїизащї 6а-нківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

. здійснює банківське регулювання та нагляд;

. веде Державний реєстр банків здійснює лщензування банків-ської діяльності та операщй у передбачених законами випадках;

•          складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогно-

•          здійснює відповідно до визначених спеціальним законом пов-новажень валютне регулювання, визначає порядок здійснення one-ращй в шоземній валюті, організовує і здійсшоє валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцен-зію Нащонального банїу України на здійснення валютних операщй;

•          забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резе-рвів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;

•          представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та шших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків.