Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Банківське право : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

 

Банковское дело / Под ред. Ю. А. Бабичевой. — М.: Зкономика, 1994.

—        397 с.

Бухвальд Бруно. Техника банковского дела. — М.: 1994. — 315 с.

Венгерська В. Утворення та діяльність банківських установ на Пра-вобережній Україні у другій половині XIX ст. — К., 1997.

Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російської імперії // Вісник НБУ. — 2001. — №8. — С. 49—53.

Ефимова Л. Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.

—        М.: Изд-во БЕК, 1994. — 360 с.

Комаринська 3. Правове регулювання діяльності деяких банківських установ Києва (XIX—поч. XX ст.) // Вісник НБУ. — Листопад 2004 року. — С. 51—53.

Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посіб. — 2-ге вид., пере-роб. і доп. — К.: МАУП, 2000. — 240 с.

КротюкВ. Л. Національний банк — центр банківської системи Украї-ни. Організаційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 248 с.

МолчановА. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. — М., 1996.

ОрлюкО. П. Банківська система України. Правові засади організації. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 240 с.

Основьі законодательства капиталистических стран о банковской системе. — М.: Інститут законодательства и сравнительного правоведе-ния при ВСРФ, 1992.

Сохань П. Становлення банківської системи Ук4аїни (1991 — 1994 pp.) // Банківська справа. — 1996. — №3. — С. 34^6.

Справочная книга для заемщиков Київського Земельного банка, со-ставленная на основании устава и постановлений общих собраний ак-ционеров банка. — Киев, 1913. — 144 с.

Стельмах В. С, Д'яконова I. /., Сало I. В., Сенищ П. М., Соколен-ко Т. I. Фінансово-кредитна система України - Росії (XVIII - XX ст.). -Суми: Слобожанщина, 2000.

Ткаченко О. А., Білявська А. Б. Правове регулювання діяльності Державного банку у XX ст. // Вісник Української академії банківської справи. — 2001. —№1 — С. 11—15.

Уставь Киевского Частного Коммерческого банку. — Киевь, 1899. — 23 с.

Цалик С. Киевские банки 100 лет назад…// Мир денег. — 2002. — № 2. — С. 66—70.

Чухась А., Бобер Г. Селянський поземельний банк Російської імперії // Вісник НБУ. — 2002. — № 4. — С. 60—61.