Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Банківське право : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ю. В. ВАЩЕНКО

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

Київ—2006

вищих навчальних закладів

 

ББК 347.734(477)(075.8) УДК 67.9.402я73 В23

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист№ 14/18.2-2941від 20.12.2005 р.)

Рецензент

О. П. Орлюк — доктор юридичних наук, директор Науково-дослідного

інституту інтелектуальної власності;

А.А. Нечай — доктор юридичних наук, доцент Українського інституту

розвитку фондового ринку;

Т.П. Кудлай — доктор юридичних наук, директор Інституту повітряно-

го і космічного права Національного авіаційного університету.

Ващенко Ю.В.

В 23 Банківське право: Навч. посібник. К.: Центр навчаль-ної літератури, 2006. — 344 с.

ISBN 966-364-217-3

У навчальному посібнику автор висвітлює питання банківського права як ком-плексного правового шституту, розкриває зміст окремих складових педшститутів. Головну увагу приділено фінансово-правовим аспектам банківської діяльності. У за-гальній частині розкрито поняття банківського права, банківської діяльності, право-вий статус банку, предмет, методи, систему банківського права, банківської таємниці, банківського регулювання та банківського нагляду, правові засади фшансового мон> торингу. В особливій частині досліджено правові засади здійснення окремих банків-ських операцій, зокрема, кредитних, розрахункових, валютних.

Навчальний посібник шдготовлено у відповідност! з основними темами спецкур-су «Банківське законодавство», а також темою «Правове регулювання банківської ді-яльності» нормативного курсу «Фінансове право», що викладаються на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При його підготовці автор спиралася на власний досвід, отриманий у процесі читання лекцій на юрвдичному факульІеті Київського нацюнального університету імені Тараса Шевче-нка, а також досвід практичної роботи у банківському секторі України. У зв'язку з цим у посібнику гармонійно поєднані теоретичні та практичні аспекти правового ре-гулювання банківської діяльності.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних навчальних за-кладів, працівників банківського сектора та читачів, які цікавляться питаннями пра-вового регулювання банківських відносин.

ISBN 966-364-217-3

ЕнГнТ—