Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Теоретичні основи банківської системи : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Теоретичні основи банківської системи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Банківська система будь-якої держави - це сукупність банківських установ, які створені та діють на території відповід-

деннярахунківкшєнтів.

Прийняхо розрізняти одно- ха дворівневу банківські сисхеми. Однорівнева банківська сисхема передбачає переважно горизон-тальні зв’язки між банками, універсалізащю їх операщй і функ-цій. У межах так,ї системи всі кредитні установи, у тому числі

чином, для країн з нерозвинутою економікою, а також для краї45 ад„і„1СТрат„ико„аР„д„„юУ „обудовою апарату управшнкя* Яскравим прикладом банківської системи цього типу була бан-ківська система Радянського Союзу.

Дворівнева банківська система будується на взаємовідношеннях між банками у двох площинах — по вертикалі та по горизонталі. По вертикалі — відносини підлеглості між центральним банком як ке-рівним, керуючим та низовими ланками — комерщйними банками; по горизонташ - відносини рівного партнерства між будь-якими низовими ланками. Розподіл адміністративних функцій і операцій,

45 Банковское дело / Под ред. Ю.А. Бабичевой. — М.: Зкономика, 1994. — 397 с.

 45

Банківське право

пов'язаних з обслуговуванням ценгральним банком грошового обі-гу, дає можливість врахувати штереси двох категорій клієнтів -комерщйних банків і урядових структур, причому перевага відда-ється функціям «банк банків» та управлінню діяльністю банківсь-ких установ з метою регулювання й контролю за функціонуванням

таманна країнам з розвинутою ринковою економікою.

Анашзуючи організащю банківських систем західних держав з розвинутою економікою, фахівщ дійшли висновку щодо трьох ос-новних напрямів розвитку таких систем та їх складових: 1) банківські системи з великою кількістю банків з небагатьма від-діленнями (unit banking); 2) банківські системи з невеликою кількіс-тю банків із багатьма відділеннями (branch banking); 3) банківські

Необхідно зазначити, що в науці існує дискусія щодо співвід-ношення понять «банківська система»\гt «фінансово-кредитна система». Деякі автори включають до банківської системи також і інші фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, інвестицій-ні фонди, довірчі товариства, ломбарди та ін.)48. Проте, на нашу думФку, більш ^бгрунхо'ваною е позиРЩя хих фЩв, я'К1 вважа^ ють, що зазначені системи не є синонімами49. Фінансово-кредитна система та банківська система співвідносяться як зага-льне та часткове, тобто остання є частиною першої.