Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕЗЮМЕ : Банківське право : Бібліотека для студентів

РЕЗЮМЕ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

 

Банки та інші фінансові установи можуть брати участь у податкових правовідносинахудвохстатусах:

—як особи, що сприяють справлянню податків, зборів (обов’яз-ковихплатеж.);

—як платники податків, зборів (обов’язкових платежів).

Відповідно до статті 5 Закону України «Про систему оподаткування» фшансов! установи вщкривають рахунки платникам податюв і збор1В (обов’язкових платежів) лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взятгя їх на облік в органі державної податкової служби.

Фінансові установи починають видаткові операції за рахунком пла-тника податків — суб’єкта підприємницької діяльності (крім банку) з дати отримання фшансовоюустановою документально шдтвердженого повідомлення органу державної податкової служби про взяття рахунку на обпік в органах державної податкової служби.

Органи державної податкової служби мають право одержувати без-оплатно від платників податків, а також від установ Національного ба-нку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банивську діяльність», довідки та/або копії до-кументів лише про наявність банківських рахунків. Інформація про об-сягтаойгкоштів на рахунках, у тому чисшпроненадходження у вста329

новлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької дія-льності надається виключно на підставі рішення суду.

Законодавством передбачена відповідальність банків за невиконан-ня або неналежне виконання доручень клієнтів щодо перерахування сум податків, збор1В (обов’язкових платежів).

Відповідно до пункту 4.1.2 статті 4 Закону України «Про оподатку-вання прибутку шдприємств» доходи від здшснення банювських, стра-хових та інших операцій з надання фінансових послуг, то’гівлі валют-

=Г=^ГяТвал="„",о6дГВ"М" 30бОВЯЗаНН™" "

Згідно з пунктом 7.3.8 статті 7 цього Закону банки здійснюють від-мінний від інших платників податку податковий облік результатів опе-рацій з іноземною валютою.

Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, схвор'ена зпдно з нормами вцідних закошв, крш їхрахових їомпашй та недержавних пенсійних фондів (далі — фінансові установи), зобов’язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по осно-вному боргу (без процентів та кошсій) за всша видами кредитів (у тому числі консолідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придба-них цшних папеР1в (у хому чисш ш^их серхифж^в з ^— до-хідністю), інших активних банківських операцій, які відносяться до їх гос-подарської діяльності згідно із законодавством.

Окремі банківські операції не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з Законом України «Про податок на додану вартість».