Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Економічна суть і значення національних стандартів бухгалтерського обліку : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

6. Економічна суть і значення національних стандартів бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Основні законодавчо-правові аспекти, що мають важ-ливе значення для організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку обґрунтовано в Законі України «Про бух-галтерський облік та фінансову звітність в Україні», в положен-нях (стандартах) бухгалтерського обліку, які відображають усі сторони виробничо-фінансової та комерційної діяльності підпри-ємств різних форм власності. Економічна суть національних ста-ндартів зводиться до такого:

Закон України «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАН-СОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ»;

П(С)БО-1 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;

П(С)БО-2 «БАЛАНС»;

П(С)БО-3 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»;

П(С)БО-4 «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ»;

П(С)БО-5 «ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ»;

П(С)БО-6 «ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАН-СОВИХ ЗВІТАХ»;

П(С)БО-7 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ»;

П(С)БО-8 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»;

П(С)БО-9 «ЗАПАСИ»;

П(С)БО-10 «ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ»;

12

П(С)БО-11 «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»;

П(С)БО-12 «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»;

П(С)БО-13 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»;

П(С)БО-14 «ОРЕНДА»;

П(С)БО-15 «ДОХІД»;

П(С)БО-16 «ВИТРАТИ»;

П(С)БО-17 «ПОДАТОК НА ПРИБУТОК»;

П(С)БО-18 «БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ»;

П(С)БО-19 «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»;

П(С)БО-20 «КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ»;

П(С)БО-21 «ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ»;

П(С)БО-22 «ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ»;

П(С)БО-23 «РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОВ’Я-ЗАНИХ СТОРІН»;

П(С)БО-24 «ПРИБУТОК НА АКЦІЮ»;

П(С)БО-25 «ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІД-ПРИЄМНИЦТВА»;

П(С)БО-26 «ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ»;

П(С)БО-27 «ДІЯЛЬНІСТЬ ЩО ПРИПИНЯЄТЬСЯ»;

П(С)БО-28 «ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ»;

П(С)БО-29 «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ»;

П(С)БО-30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»;

П(С)БО-31 «ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ»;