Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. Облік адміністративних витрат : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

9. Облік адміністративних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

До адміністративних витрат відносяться такі витрати: загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо); ви-трати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортиза-ція, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона); ви-нагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оціню-вання майна тощо); витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо); амортизація нематеріальних акти-вів загальногосподарського призначення; витрати на врегулю-вання спорів у судових органах; податки, збори та інші передба-чені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівар-тості продукції, робіт, послуг); плата за розрахунково-касове об-слуговування та інші послуги банків; інші витрати адміністрати-вного призначення.

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та об-слуговуванням підприємства відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати». Рахунок 92 є активним, витратним, призначений для обліку господарських процесів.

За дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» відобража-ється сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за стат-тями витрат або в розрізі елементів витрат, передбачених кошто-рисом.

Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Бухгалтерські проводки по списанню та розподілу адміністра-тивних витрат наведенні в табл. 9.6.

Таблиця 9.5