7. Облік виробленої готової продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

До готової продукції належить продукція, оброблення якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомп-лектування згідно з умовами договорів відповідають затвердже-ним стандартам, пройшли технічний контроль підприємства і здані на склад або замовникові (покупцю) згідно з діючим поряд-ком прийняття продукції. Продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу — сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях, — утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція може мати кількісні та якісні характеристи-ки. Наприклад, кількість виражається масою, довжина — метра-ми, якість — сортом. Але завжди продукція матиме вартісну ха-рактеристику.

При організації обліку продукції основним моментом є ви-значення її характеру. Згідно з цією ознакою продукцію гру-пують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю.

За технологічною складністю продукцію поділяють на просту і складну. При цьому вона може бути основною, побічною або супутньою. За своїми технічними та іншими характеристиками побічна та супутня продукція майже не відрізняється від основ-ної, тому їх кількісні та якісні параметри визначають аналогічно основній продукції.

Таблиця 9.3