Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Облік виробництва напівфабрикатів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

6. Облік виробництва напівфабрикатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Під напівфабрикатом розуміють продукт окремих тех-нологічних фаз (переробок, цехів, дільниць, бригад тощо), який повинен пройти одну або декілька технологічних фаз оброблен-ня, перш ніж стати готовою продукцією. Проте для даної стадії (фази перероблення) він є закінченим продуктом.

Напівфабрикати, що отримані у виробничих одиницях, цехах підприємствах і потребують дороблення (в наступних виробни-чих одиницях, цехах або переробних підприємствах) чи укомпле-ктування у вироби, називають напівфабрикатами власного виро-бництва.

До напівфабрикатів власного виробництва відносять: чавун переробний у чорній металургії (при повному циклі); сира гума і клей у гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної промисловості; деталі й агрегати в машино-будуванні тощо.

В окремих галузях рух напівфабрикатів з цеху в цех відобра-жається в оперативному обліку диспетчерською службою цеху (наприклад, складання балансу руху напівфабрикатів). Такий ва-ріант обліку називається безнапівфабршатним, оскільки рух на-півфабрикатів не відображається на рахунках бухгалтерського обліку.

Напівфабрикати, які реалізуються на сторону, слід обліко-вувати на окремому рахунку 25 «Напівфабрикати». Облік руху напівфабрикатів всередині підприємства ведеться на рахунку 23 «Виробництво». Напівфабрикати, які споживаються всере-дині підприємства, називаються невідчуженими. Підприємство може виробляти або тільки невідчужені напівфабрикати, або частково відчужені, а частково невідчужені, тому що коли всі напівфабрикати йдуть на продаж, то вони вважаються готовою продукцією.

Покупцями напівфабрикатів можуть бути: інші підприємст-ва — з метою подальшого оброблення (перероблення) напівфаб-рикатів у готову продукцію (пряжа, відливка сталева, спирт); кі-нцеві споживачі — фізичні або юридичні особи (спирт, вершки молочні, фарш м’ясний). Оцінюють напівфабрикати відповідно до вимог п. 16-22 П(С)БО 9 «Запаси».

Напівфабрикати, які деякий час між операціями зберігаються на складі оцінюють за спеціально розробленими обліковими ці-нами на базі планової собівартості. Облік та узагальнення інфор-мації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробницт-ва, які реалізуються на сторону, ведеться на рахунку 25 «Напів-фабрикати».

За дебетом рахунка 25 «Напівфабрикати» відображається над-ходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом — вибуття напівфабрикатів внаслідок продажу, передачі до подальшого пе-рероблення, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, ви-значеними, виходячи з потреб підприємства.

Кореспонденція рахунків з обліку напівфабрикатів власного виробництва представлена в табл. 9.3.