Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Оцінювання виробленої продукції за методами калькулювання : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

3. Оцінювання виробленої продукції за методами калькулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Заключним етапом обліку витрат є обчислення собіва-ртості одиниці, продукції (робіт, послуг), тобто складання каль-куляції.

Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за встановленою номенклатурою витрат.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлює підприємству самостійно.

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), можуть групуватися за такими статтями калькуляції (типовими): 1) сировина і матеріали; 2) купівельні комплектуючі вироби, на-півфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій; 3) паливо та енергія, на технологічні потреби; 4) зворотні відходи (вираховуються); 5) основна заробі-тна плата; 6) додаткова заробітна плата; 7) відрахування на соці-альне страхування; 8) витрати, пов’язані з підготовкою та осво-єнням виробництва продукції; 9) відшкодування зносу спеці-альних інструментів і пристроїв цільового призначення та інші спеціальні витрати; 10) витрати на утримання та експлуатацію устаткування; 11) загальновиробничі витрати.

Таблиця 9.1