Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Облік прямих виробничих витрат : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

2. Облік прямих виробничих витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Для узагальнення інформації про витрати на виробни-цтво призначений рахунок бухгалтерського обліку 23 «Виробни-цтво». Цей рахунок використовується для обліку на окремих суб-рахунках витрат:

1)         промислових і сільськогосподарських підприємств на виро-бництво продукції;

2)         підрядних, геологічних та проектних організацій на вико-нання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проект-но-пошукових робіт;

3)         підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;

4)         науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

5)         підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;

6)         підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення дія-льності з продажу товарів;

7)         дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобіль-них шляхів;

8)         інших підприємств та організацій;

9)         допоміжних (підсобних) виробництв;

10)       на виконання некапітальних робіт (будівництво тимчасо-

вих споруд, демонтаж припиненого будівництвом об’єкта). По

відношенню до балансу цей рахунок активний, основний, витра-

тний, призначений для обліку господарських засобів, які викори-стані у виробництві.

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі на-кладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості за-вершеної виробництвом продукції (в дебет рахунків 26, 27), ви-конаних робіт та послуг (у дебет рахунка 90). За кредитом субра-хунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом раху-нків 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та субрахунків обліку витрат осно-вного виробництва списується собівартість виготовлених у до-поміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, по-слуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Витрати на виробництво готової продукції списуються бухга-лтерськими проводками (табл. 9.1).