Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 3 ОБЛІКУ МШП : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ 3 ОБЛІКУ МШП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ форми        Назва форми  Призначення документу

МПІ-1 Відомість на повернення (вилучення) постійного запасу інструментів (при-строїв)  Використовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Відомість складається за необхідності заміни постійного запасу інструментів (пристроїв), на підставі її даних вносяться зміни до карток складського обліку матеріалів (ф. № М-12)

МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних пред-метів    Використовується для обліку МШП, які були видані під розписку працівнику для трива-лого користування Заповнюється на кожного працівника, який одержав МШП

МШ-3 Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)        Застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або ремонт. Харакгерна для тих підприємств, де заточування та ремонт проводяться в центра-лізованому порядку

МШ-4 Акгг на вибуття малоцін-них та швидкозношуваних предметів Застосовується для обліку зіпсованих і втрачених МШП. При пред'явленні працівником акгга вибуття замість непридатного чи втраченого предмета йому видається придатний, що записуються в формі МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предме-тів». Акт вибуття додається до акгів на списання (ф № МШ-5 і № МШ-8)

МШ-5 Акгг на списання інстру-менті» (пристроїв) та їх-ній обмін на придатні          Застосовується для оформлення списання інструментів пристроїв), що стали непридатни-ми, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом вста-новлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі акгів вибуггя (ф. № МШ-4). Виданий інструмент пристрій) в порядку обміну за акгами в картці обліку матеріалів (ф. № М-12) не відображається

МШ-6 Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття      Використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засоби, які видаються працівникам підприємства для індивідуального користування

МШ-7 Відомість обліку видачі повернення) спецодягу та спецвзуття   Застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуггя працівникам підприємства в інди-відуальне користування за встановленими нормами, а також для обліку приймання від працівників спецодягу, спецвзуггя на прання, дезінфекцію, ремонт та зберігання. Форма заповнюється окремо на видачу і повернення спецодягу, спецвзуггя та запобіжних засобів

МШ-8 Акгг списання, малоцінних та швидкозношуваних предметів   Застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобіж-них засобів по закінченню строку носіння, інших малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх до комор для утилю. Акгг складається на підставі разових акгів ви-бутгя (ф. № МШ-4)

Для обліку руху МШП також застосовують форми М-4, М-8, М-9, М-11, М-12. Надходження МШП на підприємство здійсню-ється на підставі вивантажувальних документів постачальників. На МШП, що надійшли, відкривається картка складського обліку (ф. № М-17). Передача зі складу в експлуатацію МШП оформлю-ється актом передачі МШП в експлуатацію. Дані первинного об-ліку МШП узагальнюються в оборотних відомостях.

Отже, існуюча сукупність форм первинної документації з об-ліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудувати таку систему обліку, яка відповідала б масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі та об’єктив-ним умовам функціонування.

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предме-тів ведеться за видами предметів за однорідними групами, вста-новленими, виходячи з потреб підприємства.

З метою забезпечення збереження даних предметів в експлуа-тації на підприємствах повинен бути організований належний контроль за рухом МШП, зокрема оперативний облік у кількіс-ному вираженні.

Відповідно повинен бути організований аналітичний облік МШП, які повернуті на склад з експлуатації.

У бухгалтерському обліку МШП відображаються за первіс-ною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження або виготовлення.

Основні господарські операції з руху малоцінних та швидко-зношуваних предметів відображено в табл. 8.7.