Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

5. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, використову-ється рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». Цей рахунок активний, балансовий призначений для обліку госпо-дарських засобів.

За дебетом рахунка 21 відображається надходження (при-дбання, приплід молодняку продуктивної й робочої худоби, виб-ракувана з основного стада худоба для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) тварин на вирощуванні, які облікову-ються за первісною вартістю; приріст живої маси молодняку тва-рин, за кредитом — вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо. По рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» ведуться наступні субрахунки, пока-зані в табл. 8.5. Субрахунки по рахунку 21 «Тварини на вирощу-ванні та відгодівлі».

Таблиця 8.5

СТРУКТУРА РАХУНКА 21 «ТВАРИНИ НА ВИРОБНИЦТВІТА ВІДГОДІВЛІ»

 

№ субра хунку           Назва субрахунка      Харакгеристика

211      Молодняк тварин на вирощуванні Ведеться облік наявності, надходження й вибуття молодняку великої рогатої ху-доби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріа-льно відповідальних осіб (ферм, відділків тощо) за такими виробничими й віко-вими групами: велика рогата худоба, телички (за роками народження), бички (за роками народження), нетелі, корови-первістки для реалізації, свині, поросята до двох місяців (до відлучки від матки), поросята від двох до чотирьох місяців, ре-монтний молодняк, свиноматки, що перевіряються, молодняк свиней на відгоді-влі, вівці й молодняк народження поточного року, молодняк народження мину-лих років і ярки (до переведення в основне стадо), облік за кожною групою ведеться окремо за рунами (тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні) кози — молодняк народження поточного року, молодняк наро-дження минулого року, коні молодняк робочих коней (за роками народження і статтю) і молодняк племінних коней (за роками народження і статтю)

212      Тварини на відгодівлі           Ведеться облік наявності та руху дорослої худоби, і переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби: ве-лика рогата худоба на відгодівлі й нагулі, свині на відгодівлі, вівці на нагулі та відгодівлі, кози на нагулі та відгодівлі. М'ясокомбінати на цьому субрахунку об-ліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі

 

213      Птиця Ведеться облік наявності та руху птиці — як молодняку, так і дорослої Аналіти-чний облік ведеться за такими обліковими групами: кури яєчного напряму моло-дняк, маточне стадо несучок, промислове стадо несучок, ремонтний молодняк; кури м'ясного напряму молодняк, м'ясні курчата (бройлери), маточне стадо; ка-чки — молодняк, доросле стадо; гуси — молодняк, доросле стадо; індики — мо-лодняк, доросле стадо; цесарки — молодняк, доросле стадо; перепілки — моло-дняк, доросле стадо. На спеціалізованих племінних підприємствах, птахофабриках, комплексах з виробництва продукції тваринництва на промис-ловій основі, м'ясокомбінатах облік худоби й птиці ведеться в розрізі вікових (технологічних) груп

214      Звірі    Ведеться облік наявності та руху хутрових звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів — окремо молодняку й основного стада

215      Кролі  Ведеться облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік ведеться за порода-ми, окремо молодняку й основного стада

216      Сім'ї бджіл      Ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей, їхньою вартістю в цілому по пасіці

217      Доросла худоба, вибра-кувана з основного стада            Ведеться облік наявності та руху поголів'я і балансової вартості, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарствах без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин