Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПО НАДХОДЖЕННЮ ЗАПАСІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ПО НАДХОДЖЕННЮ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оприбутковано виробничі запаси, які надійшли від постачальника     20 «Виробни-чі запаси»       631 «Розрахунки з ві-тчизняними постача-льниками»

2          Оплачено витрати на транспорту-вання виробничих запасів, що на-дійшли (витрати на транспортуван-ня включено до первісної вартості виробничих запасів          20 «Виробни-чі запаси»       311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»

3          Оприбутковано запаси, придбані під-звітною особою за грошові кошти         20 «Виробни-чі запаси»            372 «Розрахунки з підзвітними особами»

4          Оприбутковано виробничі запаси (або повернені з виробництва) виго-товлені власними силами            20 «Виробни-чі запаси»       23 «Виробництво»

5          Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу    20 «Виробни-чі запаси»       40 «Статутний капі-тал»

6          Оприбутковано безоплатно одержа-ні виробничі запаси          20 «Виробни-чі запаси»       719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»

7          Виявлено лишки запасів в результа-ті інвентаризації. Оприбутковано запаси, раніше не обліковані на ба-лансі          20 «Виробни-чі запаси»       719 «Інші доходи від операційної діяльно-сті»

Відповідно до П(С)БО, списання виробничих запасів може від-буватися з таких причин: відпускання у виробництво; списання у зв’язку з невідповідністю запасів до критеріїв визначення активу; списання у зв’язку із псуванням, розкраданням тощо; реалізація на сторону; передача до статутного капіталу іншого підприємства; безоплатна передача. В обліку виробничі запаси відображаються бухгалтерськими проводками, наведеними в табл. 8.4.

Таблиця 8.4