Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ФОРМИ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ФОРМИ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ форми        Назва форми

М-1     Журнал обліку, вантажів, що надійшли

М-2     Довіреність

М-2а   Акт списання бланків довіреностей

М-3     Журнал реєстрації довіреностей

М-4     Прибутковий ордер

            Акт про приймання матеріалів

М-8     Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багато-разовий відпуск)

М-9     Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 наймену-вань матеріалів)

М-10   Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

М-11   Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

М-12   Картка складського обліку матеріалів

М-13   Реєстр приймання-здачі документів

М-14   Відомість обліку залишків матеріалів на складі

М-15   Акг про приймання устаткування

М-15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу

М-16   Матеріальний ярлик

М-17   Акт про виявлені дефекти устаткування

М-18   Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу

М-19   Матеріальний звіт

М-20   Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (бланк суво-рої звітності)

М-21   Інвентаризаційний опис

М-22   Акт на списання матеріалів відкритого зберігання

М-23   Акт про витрату давальницьких матеріалів

М-26   Картка обліку устаткування для встановлення

М-28   Лімітно-забірна картка (для будівельних організацій)

М-28а Лімітно-забірна картка

Інформація, яка знаходиться в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського, об-ліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису.

Крім того, для забезпечення своєчасного відображення госпо-дарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку на підпри-ємствах повинні бути чітко визначені терміни передачі первин-них документів до бухгалтерії.

Від правильності документального оформлення операцій з надходження виробничих запасів залежить правильне віднесення їх вартості на витрати виробництва, а також реальність оцінки незавершеного виробництва та його відображення у звітності. Відповідно до виробничої програми і норм витрат підприємства визначають потребу у виробничих запасах. Вони можуть бути придбані, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані в результаті обміну тощо.

Первинні документи, якими найчастіше оформлюється надхо-дження виробничих запасів, перелічені в табл. 8.2.

Таблиця 8.2