Переведення грошових коштів та їх еквівалентів з оборотних коштів у необоротні (заблоковані на законних підставах) відо-бражається записами:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

—        Дт 18 «Інші необоротні активи»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках» (субрахунки 311, 312, 313, 314);

—        Кт 33 «Інші кошти» (субрахунки 331, 332);

—        Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції» (субрахунки 351, 352).

Прикладом блокування грошових коштів та їх еквівалентів мо-же бути рішення Генеральної прокуратури щодо сум на рахунках тих підприємств, керівники яких притягуються до кримінальної відповідальності за злочини в економічній сфері та судами різних інстанцій, які заморожують рух грошей на поточних рахунках.