Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ 163 «ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ» : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ПО РАХУНКУ 163 «ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№        Зміст господарських операцій (фактів, подій        Дебет  Кредит

1          Переведення поточної заборгованості у довгостро-кову при зміні умов договору: а) при авансовій оплаті; б) при нанесенні шкоди; в) з інших опера-цій; г) при відвантаженні готової продукції; д) при відвантаженні товарів; є) при виконанні робіт чи послуг; є) при поверненні продукції (червоним сто-рно); ж) при реалізації інших оборотних активів     163      371, 37,

2          Реалізація активів: а) основних засобів; б) необоро-тних активів; в) майнових комплексів; г) фінансо-вих інвестицій           163      742, 743, 744, 741

Погашення довгострокової заборгованості

 

3          Повернення об’єктів а) основних засобів, б) інших необоротних матеріальних активів, в) нематеріаль-них активів, г) довгострокових фінансових інвести-цій  101—

111—117

12,       163

4

Списання на збитки від надзвичайних подій

99

Облік інших необоротних активів

Якщо облік необоротних активів регламентований від-повідними стандартами (7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи»), то інші необоротні активи передбачають відображення таких активів, які не можуть бути віднесені на рахунки 10, 11, 12, а також на рахунки 14, 15, 16, 17 і 19 (розділ І активу балансу).

на

Логічним є припущення, що на рахунку 18 «Інші необоротні активи» обліковуються грошові кошти та їх еквіваленти, які не-можливо з певних причин використати протягом року (дванадця-ти місяців з дати балансу). Зокрема, на цьому рахунку облікову-ються гроші на рахунках в банках, які заблоковані за рішенням відповідних органів та їх використання не передбачається у най-ближчі 12 місяців з дати балансу, а також грошові документи поточні фінансові інвестиції.