Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Облік інших операцій з необоротними активами : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

3. Облік інших операцій з необоротними активами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Довгострокова дебіторська заборгованість виникає в процесі нормального операційного циклу і буде погашена в тер-мін, що перевищує 12 місяців з дати балансу, обліковується на рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» із виді-ленням у ньому таких субрахунків:

― 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

― 162 «Довгострокові векселі одержані»;

― -163 «Інша дебіторська заборгованість».

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендода-вця у фінансову оренду, а також необоротні активи. Під терміном «чисті інвестиції» розуміють інвестиції грошей, майна, інтелек-туальних цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів ді-яльності з метою отримання прибутку або досягнення соціально-го ефекту. До грошових інвестицій відносяться грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери. До майнових інвестицій належать матеріальні цінності (крім необо-ротних активів). Інтелектуальні інвестиції — це права, що випли-вають з авторського права, ноу-хау, досвіду та інших інтелектуа-льних цінностей.

Господарські операції на субрахунку 161 в орендодавця відо-бражаються в (табл. 7.2).

Таблиця 7.2