Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВЩОБРАЖЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ БУДЕ СЛІДУЮЧИМ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВЩОБРАЖЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ БУДЕ СЛІДУЮЧИМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№з/п   Зміст господарських операції          Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

Оперативна оренда (лізинг) А. У продавця

1          Нараховано суми амортизації         23 «Виробництво»    131 «Знос основних засобів»

2          Списано сучу нарахованої амортизації      949 «Інші витрати операцій-ної діяльності»          23 «Виробництво»

3          Відображено належну до одержання орен-дну плату     377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     713 «Дохід від операційної оренди активів»

4          Нараховано ПДВ      713 «Дохід від операційної оренди активів»         641 «Розрахунки за податка-ми»

5          Огримано орендну плату    311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»    377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

6          Визначено фінансовий результат   713 «Дохід від операційної оренди активів»         791 «Результат основної дія-льності»

Б.У орендаря

1          Прийнято в оперативну оренду основні за-соби 01 «Орендовані необоротні активи»         

2          Нараховано до сплати орендну піату         23 «Виробництво»    685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Закінчення табл. 5.8

 

№з/п   Зміст господарських операції          Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

3          Відображено ПДВ     641 «Розрахунки за податками»      685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

4          Перераховано орендну плату          685 «Розрахунки з іншими кредиторами»  311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»

5          Повернення об'єкта оренди            311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»    01 «Орендовані необоротні активи»

Фінансова оренда (лізинг) А У орендодавця

1          Передано основні засоби у фінансову оренду       161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оре-нду»   10 «Основні засоби»

2          Відображено щомісячну суму, частини ва-ртості об'єктів фінансової оренди що під-лягає відшкодуванню         377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оре-нду»

3          Відображено належну до одержання суму винагороди   377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     713 «Дохід від операційної оренди активів»

4          Огримано орендну плату    311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»    377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

5          Відображено витрати, пов'язані із здійс-ненням діяльності з фінансової оренди         713 «Дохід від операційної оренди активів»           23 «Виробництво»

 

6          Визначено фінансовий результат   713 «Дохід від операційної оренди активів»         791 «Результат основної дія-льності»

7          Відображено вартість викупу об'єкга оренди        377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»

8          Огримано кошти в погашення залишкової вартості об'єкта фінансової оренди           311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»    377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Б.У орендаря

1          Огримано у фінансову оренду основний засіб     10 «Основні засоби» 531 «Зобов'язання з фінансо-вої оренди»

2          Нараховано амортизацію     23 «Виробництво»    131 «Знос основних 1 засобів»

3          Відображено суму винагороди орендодавцю       23 «Виробництво»    685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

4          Нараховано щомісячну суму частини вар-тості об'єкта фінансової оренди      531 «Зобов'язання з фінансо-вої оренди» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами

5          Погашено заборгованість по орендній платі         685 «Розрахунки з іншими кредиторами»  33! «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»

6          Перехід об'єкта у власність орендаря після фінансово оренди    10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби»

7          Нараховано суму зносу (одночасно)          131 «Знос основних засобів»          131 «Знос основних засобів»

8          Викуплено об'єкт оренди після закінчення строку договору      531 «Зобов'язання з фінансо-вої оренди»            685 «Розрахунки з іншими кредиторами»