Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ, ЛІКВІДАЦІЄЮ, БЕЗОПЛАТНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ, ЛІКВІДАЦІЄЮ, БЕЗОПЛАТНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Реалізація основних засобів

1          Відображено дохід від реалізації основних засобів           31 «Рахунки в банках»          742 «Дохід від реалі-зації необоротних активів»

2          Списано знос реалізованих основних засобів      131 «Знос основних засобів»          10 «Основні засоби»

3          Відображено залипжову вартість, реалізованих основних засобів        972 «Собівартість ре-алізованих необорот-них активів»         10 «Основні засоби»

4          Списано витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів      972 «Собівартість ре-алізованих необорот-них активів»         31 «Рахунки в бан-ках»

5          Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ           742 «Дохід від реалі-зації необоротних ак-тивів»            64 «Розрахунки за податками і плате-жами»

6          Відображено фінансовий результат від реалізації основних за-собів     972 «Собівартість ре-алізованих необорот-них активів»         742 «Дохід від реалі-зації необоротних активів»

Ліквідація основних засобів

7          Списано знос ліквідованих основних засобів       131 «Знос основних засобів»          10 «Основні засоби»

8          Відображено залипжову вартість ліквідованих основних засобів          976 «Списання не-оборотних активів»          10 «Основні засоби»

Закінчення табл. 5.6

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

9          Списано витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів       976 «Списання не-оборотних активів»            66 «Розрахунки з оплати праці та інші розрахунки»

10        Відображено доходи від ліквідації основних засобів        20 «Виробничі запа-си»       746 «Інші доходи від звичайної діяльнос-ті»

11        Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ           976 «Списання не-оборотних активів»     64 «Розрахунки за податками і плате-жами»

12        Відображено фінансовий результат від реалізації основних за-собів     976 «Списання не-оборотних активів»          746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Безоплатна передача основних засобів

13        Списано знос переданих основних засобів          131 «Знос основних засобів»          10 «Основні засоби»

14        Відображено залипжову вартість ліквідованих основних засобів          976 «Списання не-оборотних активів»          64 «Розрахунки за податками і плате-жами»

15        Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ           131 «Знос основних засобів»          10 «Основні засоби»

Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

16        Відображено знос переданих основних засобів   131 «Знос основних засобів»          10 «Основні засоби»

17        Відображено залишкову вартість переданих основних засобів  14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»            10 «Основні засоби»

18        Відображено різницю між залишковою вартістю переданих ос-новних засобів і справедливою вартістю інвестицій      14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  746 «Інші доходи від звичайної діяльності»