Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Облік вибуття основних засобів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

5. Облік вибуття основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Основні засоби списуються з балансу підприємства в разі їхнього вибуття або коли активи перестають відповідати критеріям визнання активу. Якщо об’єкт основних засобів ви-буває з експлуатації й зберігається для продажу, то його відо-бражають у балансі в складі оборотних активів за нижчою з двох оцінок — за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Фінансовий результат від списання основних засобів розрахо-вують як різницю між балансовою вартістю об’єкта та очікова-ною чистою сумою надходження від його продажу або ліквідації. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів відображають у звіті про фінансові результати у складі інших доходів або ви-трат звичайної діяльності. Проте якщо причиною списання осно-вних засобів була надзвичайна подія (аварія, пожежа тощо), то відповідно суму прибутку або збитку відображають як фінансо-вий результат від надзвичайних подій.

Реалізація, ліквідація, безоплатна передача та передача ос-новних засобів як внесок до статутного фонду іншого підпри-ємства оформляється наступними проводками, показаними в табл. 5.6.

Таблиця 5.6