Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКЦІЯ У ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ fe^» БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 1. Економічна суть фінансового обліку : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ У ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ fe^» БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 1. Економічна суть фінансового обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Фінансовий облік є складовою і невід’ємною частиною економічної (політичної та філософської) науки. Якщо економіка (на макро- і мікрорівнях) вивчає умови і фактори використання ресурсів для виробництва товарів, їх розподіл та споживання в суспільстві, то облік забезпечує збирання первинних даних щодо використання ресурсів, ефективності процесів, формування ви-трат, доходів та фінансових результатів окремих підприємств. Він збирає дані про факти господарської діяльності, що фіксу-ються в первинних документах, оцінює та групує однорідні фак-ти на рахунках та в регістрах, формує фінансову звітність про ті самі об’єкти, які вивчає економіка.

Теоретичні економічні концепції розробляються на науковому рівні, а облік дає інформацію для перевірки ефективності прийн-ятих концепцій. Він також розробляє певні принципи, правила, процедури (алгоритми) збирання, оброблення та відображення інформації у фінансових звітах, які використовуються для прийн-яття управлінських рішень, перевірки ефективності економічних концепцій і доктрин, узагальнення даних у статистичних збірни-ках, проведення наукових досліджень тощо.

Фінансовий облік є динамічною і відкритою системою, яка контактує з економікою, тому з розвитком економічної системи змінюється система обліку: з’являються нові елементи, відмира-ють старі, постають нові зв’язки між елементами (рахунки, пра-вила розрахунків окремих економічних показників, моделі обліку ресурсів, собівартості, прибутку та ін.).

Будь-яке суспільство включає в себе економічну систему. У державі існують різні промислові підприємства, а також під-приємства, організації, установи інших сфер діяльності, громад-ські, релігійні, політичні організації, професійні спілки та інші організації, які мають справу з розподілом обмежених ресурсів. Кожна з організацій повинна мати інформацію про володіння та розпорядження ресурсами, їх ефективне використання та примноження. Для визначення рівня ефективного використання ка-піталу, матеріалів, техніки, персоналу та інших ресурсів необхід-но організувати збирання та оброблення даних про ресурси та процеси підприємства, перетворити великий масив первинних даних на корисну фінансову інформацію і довести її до зацікав-лених юридичних та фізичних осіб, які приймають управлінські рішення.

Таким чином, фінансовий облік держава визнає як інформа-ційну систему для управління суспільством, а тому законодавст-вом передбачено, що його зобов’язані вести юридичні особи всіх видів діяльності і форм господарювання. У міру розвитку суспі-льства та змін у соціальній, політичній та економічній сфері країни до обліку ставляться нові вимоги, тому він також зміню-ється під впливом зовнішнього середовища.