Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Внески до статутного фонду ОЗ

1          Відображено вартість основних засобів за договором постачання        15 «Капітальні інвестиції»    63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядчи-ками»

2          Відображено суму ПДВ        641 «Розраху-нки за подат-ками»   63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядчи-ками»

3          Відображено суму за консуль-таційні, інформаційні, посеред-ницькі, реєстраційні, транспор-тні послуги та інші витрати, пов’язані з придбанням основ-них засобів    15 «Капітальні інвестиції»    685 «Розрахунки з іншими креди-торами»

4          Відображено суму ПДВ        641 «Розраху-нки за подат-ками»   685 «Розрахунки з іншими креди-торами»

5          Відображено відрахування до Пенсійного фонду при придбан-ні основних засобів (автомобіль)    949 «Інші ви-трати опера-ційної діяль-ності»  652 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню»

6          Зараховано об’єкт до складу ос-новних засобів   10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»

Об’єкт основних засобів може бути придбаний внаслідок об-міну на інший неподібний об’єкт основних засобів або інший ак-тив. Собівартість такого активу оцінюється за справедливою вар-тістю отриманого активу, що дорівнює справедливій вартості переданого активу з поправкою на будь-яку суму грошей або грошових еквівалентів, що була передана. При цьому складають-ся певні бухгалтерські проводки (табл. 5.4).

Таблиця 5.4