4. Облік надходження основних засобів Основні засоби можуть надходити на підприємство як внески засновників до статутного фонду або безоплатно від інших під-приємств. При цьому надходження основних засобів оформлю-ється наступними бухгалтерськими проводками, показаними в табл. 5.2.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Таблиця 5.2

НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет Кредит

Внески до статутного фонду ОЗ

1          Відображено внесок до статут-ного фонду           46 «Неоплаче-ний капітал» 40 «Статутний капітал»

2          Одержано основні засоби як внесок до статутного фонду          10 «Основні засоби» 46 «Неоплаче-ний капітал»

Безоплатне отримання ОЗ

3          Відображено вартість безоплат-но отриманих основних засобів          15 «Капітальні інвестиції»    424 «Безоплатно одержані необо-ротні активи»

4          Зараховано до складу основних засобів    10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції»

При придбанні підприємством у постачальників основних за-собів за плату бухгалтерські проводки будуть такі, як показано в табл. 5.3.

Таблиця 5.3