Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. Облік переоцінки та руху основних засобів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

3. Облік переоцінки та руху основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Відповідно до діючого законодавства, підприємство може здійснювати переоцінювання основних засобів. Частота проведення переоцінювання залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об’єк-ту є необхідною, якщо його справедлива вартість суттєво відріз-няється від балансової вартості.

У разі переоцінювання об’єкта основних засобів переоціню-ють усі об’єкти групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. Переоцінювання груп основних засобів, однакових за призначенням і способом використання, має проводитись на одну і ту ж саму або близькі дати, але в межах однієї групи всі об’єкти повинні переоцінюватись на одну дату. При переоцінюванні ос-новних засобів накопичена амортизація має бути скоригована. Це пов’язано з тим, що в результаті переоцінювання балансова вар-тість доводиться до справедливої вартості з урахуванням ступеня зношуваності об’єкта на дату переоцінювання.

Переоцінена сума первісної вартості та зносу об’єкта основ-них засобів визначається як добуток первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкту, який переоцінюється, на його за-лишкову вартість. Результати переоцінювання основних засобів, залежно від конкретних умов, у бухгалтерському обліку відобра-жаються такими бухгалтерськими проводками:

1.         Зменшення первісної вартості основних засобів на суму

уцінки:

—        Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвес-тицій»;

—        Кт 10 «Основні засоби».

2.         Одноразово (коригується) зменшується нарахований знос

основних засобів на суму уцінки:

—        Дт 131 «Знос основних засобів»;

—        Кт 10 «Основні засоби».

3.         Збільшення первісної вартості основних засобів на суму

оцінки:

—        Дт 10 «Основні засоби»;

—        Кт 423 «Дооцінка активів».

4.         Одноразово (коректується) збільшується сума нарахованого

зносу на суму дооцінки:

—        Дт 423 «Дооцінка активів»;

—        Кт 131 « Знос основних засобів».