Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

03—1  Акт прийому-передачі основних засобів

03—2  Акт приймання — здачі відремонтованих, рекуструйованих та модернізованих об’єктів

03—3  Акт на списання основних засобів

03—4  Акт на списання автотранспортних засобів

03—5  Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

03—6  Інвентарна картка обліку основних засобів

03—7  Опис інвентарних карток по обліку основних засобів

03—8  Картка обліку руху основних засобів

03—9  Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)

03—14            Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

03—15            Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних під-приємств)

03—16            Розрахунок амортизації по автотранспорту

У наведених в таблиці актах вказують найменування об’єкта, рік спорудження або дату випуску підприємством, коротку хара-ктеристику об’єкта, його первісну вартість, присвоєний інвентар-ний номер, місце використання та інші відомості, необхідні для аналітичного обліку основних засобів.

Картка обліку руху основних засобів (ф. № 03-8) заповнюєть-ся на підставі даних інвентарних карток основних засобів і звіря-ється з даними синтетичного обліку основних засобів. При лікві-дації основних засобів у картці обліку руху основних засобів здійснюється відповідний запис про вибуття на підставі акту на списання основних засобів (ф. № 03-3) або акту на списання ав-тотранспортних засобів (ф. № 03-4).

Інвентарний список основних засобів (ф. № 03-9) застосову-ється для пооб’єктного обліку основних засобів у місцях їх зна-ходження (експлуатації) за матеріально відповідальними особами. Інвентарні списки підлягають періодичному (не менше двох разів на рік) звірянню із записами в інвентарних картках обліку основних засобів (ф. № 03-6).

На основі первинних документів бухгалтерія підприємства здійснює аналітичний облік, який ведеться окремо щодо кожного об’єкта.

Об’єкт основних засобів — це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдями до нього або конструктивно відо-кремлений. Предмет, що призначений для виконання самостій-них функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що являють собою єдине ціле і спільно ви-конують певну роботу. Якщо один об’єкт основних засобів скла-дається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може визнаватись як окремий об’єкт основних засобів.