Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Облік розрахунків з іншими дебіторами : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Облік розрахунків з іншими дебіторами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Субрахунок «Розрахунки з іншими дебіторами» вико-ристовують для обліку розрахунків із таких операцій, які не мо-жуть бути відображені на попередніх субрахунках (спільна дія-льність без утворення юридичної особи, розрахунки з персо-налом (крім розрахунків з оплати праці та підзвітними особами), сплата мита й митних зборів, приватизація цілісних майнових комплексів, перерахування орендної плати до бюджету, а також плати за оренду необоротних активів орендодавцям, нарахування концесіонером дотацій з бюджету тощо).

На субрахунку 377 ведеться облік розрахунків із персоналом підприємства за надані їм позики на будівництво житла та садо-вих будинків, пошиття фірмового одягу, створення основних за-собів для спільної діяльності тощо. Такі операції оформляються записом:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 30 «Каса» (надання позик);

—        Кт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Продаж об’єктів основних засобів або майнових комплексів різним юридичним і фізичним особам (продаж інших необорот-них та нематеріальних активів) відображається:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (за договірною вартістю);

—        Кт 742 «Доход від реалізації необоротних активів»;

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (за договірною вартістю);

—        Кт 743 «Доход від реалізації майнових комплексів».

Оплачено за інформаційні, юридичні, консалтингові послуги

та дослідні роботи сторонніх організацій:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт30 «Каса». Переведено митниці нараховане мито:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках».

Перераховано до бюджету нараховану орендну плату за май-новий комплекс:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках». Погашення дебіторської заборгованості відображається:

—        Дт 31 «Рахунки в банках» (надійшли платежі від дебіторів);

 

—        Дт 10, 11, 12 (повернуті зі спільної діяльності основні засо-би, необоротні і нематеріальні активи),

—        Дт 15 «Капітальні інвестиції» (передані дебіторами капіта-льні вкладення в погашення їх заборгованості);

—        Дт 20 «Виробничі запаси» (повернуті дебіторами запаси, віднесені витрати сторонніх організацій, пов’язані з доставкою запасів);

—        Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Нарахування концесіонером дотацій із бюджету, що обумов-

лено договором:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 718 «Одержані гранти та субсидії». При одержанні дотацій:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Відображення суми доходу від здачі майна в оренду в орендо-

давця:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

—        Кт 713 «Доход від операційної оренди активів».

Облік операцій із фінансової оренди за ціною придбання відо-бражається в орендодавця так:

1.         Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (отримано об’єкт

від постачальника).

2.         Дт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову

оренду»;

Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» (об’єкт передано орендарю).

3.         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (плата за устат-

кування);

Кт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду».

Одночасно на суму нарахованих відсотків:

Дт 373 «Розрахунки нарахованими доходами»;

Кт 377 «Відсотки отримані» (винагорода за розрахунком оре-ндної плати);

4.         Дт 31 «Рахунки в банках»;

Кт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» (за відсотки); Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (за устаткування). Якщо об’єкт передається орендодавцем за ціною, нижчою від

ціни придбання, то складаються записи:

1.         Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (отримано об’єкт

від постачальника).

2.         Дт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову

оренду»;

Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» (об’єкт передано орендарю).

3.         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (нараховано до

оплати);

Кт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду».

4.         Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»: Кт 732 «Відсотки отримані» (нараховано фінансовий доход).

5.         Дт 31 «Рахунки в банках» (отримано плату за устаткування); Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

6.         Дт 31 «Рахунки в банках» (отримано фінансовий доход); Кт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».

7.         Дт 732 «Відсотки отримані»; Кт 792 «Результат фінансових операцій».

82

8.         Дт 977 «Інші витрати звичайної діяльності» (на суму нега-

рантованої ліквідаційної вартості);

Кт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду».

У випадку, коли об’єкт оренди підлягає викупу після закін-чення строку оренди, на вартість викупу об’єкта оренди склада-ється в орендодавця запис:

—        Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (на повну суму

викупу з податку на додану вартість);

—        Кт 742 «Доход від реалізації необоротних активів». На собівартість реалізованого об’єкта:

—        Дт 972 «Собівартість реалізації необоротних активів»;

—        Кт 161 «Заборгованість за майно, передане у фінансову

оренду».