Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Субрахунок 376 «Розрахунки за позиками членам кре-дитних спілок» ведеться в кредитних спілках, які відкриваються на підприємствах, за місцем проживання громадян або за профе-сійною ознакою та ін. Кредитні спілки є добровільними об’єд-наннями громадян, що належать до небанківських кредитно-фінансових установ і вважаються неприбутковими організаціями. Засновниками і членами (не менше ніж 50 осіб) є громадяни не молодші 18-ти річного віку. Кредитні спілки створюються і діють на підставі статуту, погодженого з регіональним підрозділом

—        Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

—        Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». Перерахування різниці в цінах до бюджету:

—        Дт 716 «Відшкодування раніше списаних активів»;

—        Дт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»;

—        Кт 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами».

НБУ щодо операцій кредитування членів кредитних спілок, на-дання позичок іншим кредитним спілкам й організаціям.

Типовий статут кредитної спілки передбачає такі пункти: мета створення; види діяльності (приймання членських внесків, на-дання позичок членам спілки та іншим спілкам, заснування засо-бів масової інформації, продаж товарів із власною символікою, проведення навчальних семінарів, лекцій, організація фестивалів, свят тощо); правовий статус, назва спілки, юридична адреса; склад, порядок утворення і діяльності органів управління спілки; умови членства та прийняття нових членів спілки, права та обов’язки членів спілки; кошти й фінансові послуги спілки; зага-льні положення (відкриття філій, ліквідація, внесення змін до статуту).

Кредитні спілки віднесені до неприбуткових організацій, тому не сплачують податку на прибуток із внесків членів спілки та з відсотків за позики, а також не сплачують податку на додану вар-тість.

Якщо кредитна спілка проводить семінари, лекції, фестивалі, свята і реалізує пропагандистські матеріали, вироби зі своєю си-мволікою, то операції будуть відображатися у звичайному поряд-ку як операційна діяльність промислового підприємства.