Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Субрахунок 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» призначений для розрахунків за шкоду, за-подіяну в результаті нестач і витрат від псування цінностей, нестач і крадіжок готівки, якщо винна особа не встановле-на. Факти розкрадань, нестач, знищення (псування) матеріа-льних цінностей — досить типове явище на українських під-приємствах. При цьому виникає питання хто і в якому роз-мірі повинен відшкодовувати виявлені крадіжки, нестачі, псування.

Покриття працівниками шкоди в розмірі, що не перевищує се-реднього місячного заробітку, відбувається за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи, а в інших випадках — шляхом подання власником позову до районного (міського) суду. Розмір шкоди визначається за фактичними витратами на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості матеріальних цінностей за мінусом зносу за встановленими нор-мами. При розкраданні, нестачі, знищенні чи псуванні цінностей розмір шкоди визначається за цінами даної місцевості на день відшкодування збитків.

Щоб притягти особу до відповідальності, треба врахувати: на-явність і розмір шкоди: неправомірні дії та обставини, за яких за-подіяно шкоду; чи входили до функцій працівника відповідні обов’язки; чи були створені належні умови для зберігання цінно-стей; майновий стан працівника; ступінь вини працівника; пра-вомірність застосування повної чи часткової матеріальної відпо-відальності.

Розглянувши ці фактори, суд, як правило, може пом’якшити покарання та знизити розмір відшкодування, якого вимагає ке-рівник підприємства. Власник підприємства має право вимагати від винних осіб відшкодування збитків у кратному обчислені, проте ніякий контролюючий орган не має права змушувати їх це робити.

У податківців немає законних підстав цікавитися тим, чи пе-рерахував власник до бюджету суму різниці між розміром завда-ної шкоди та її відшкодуванням у кратному розмірі, а тому вона може повністю залишатися на підприємстві, за винятком випад-ків, коли виявлено нестачу дорогоцінних металів, іноземної ва-люти та деяких інших.

Втрати матеріальних цінностей виявляються при інвентариза-ції. Якщо на момент виявлення нестачі винну особу не встанов-лено, то витрати списують проводкою:

—        Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»;

—        Кт 20 «Виробничі витрати» (нестача запасів);

—        Кт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (неста-ча МШП);

—        Кт 10, 11, 12 (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи);

 

—        Кт 30 «Каса» (нестача або крадіжка готівки). Виявлення нестач та віднесення їх на винних осіб:

—        Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»;

—        Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Погашення заборгованості (крадіжки, нестачі, псування):

—        Дт 30 «Каса» (погашення готівкою через касу);

—        Дт 31 «Рахунки в банках» (погашення внесенням у банк);

 

—        Дт 20 «Виробничі витрати» (погашення внесенням матеріа-льних цінностей);

—        Дт 66 «Розрахунки з оплати праці» (утримання із зарплати);

—        Кт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».

Якщо виявлено нестачу необоротних активів, то вони оформ-

ляються записами: