Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Реалізація продукції (робіт, послуг) покупцям: : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Реалізація продукції (робіт, послуг) покупцям:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

—        Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Дт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»;

—        Кт 701 «Доход від реалізації готової продукції»;

—        або Кт 702 «Доход від реалізації товарів»;

—        або Кт 703 «Доход від реалізації робіт і послуг». Повернута покупцями продукція, надання покупцям знижок

після дати реалізації продукції, відмова покупців від оплати час-тини продукції у зв’язку з виявленими помилками в сумі до опла-

ти та інші випадки, коли покупці відмовляються від оплати на за-конних підставах, оформляються такими записами:

—        Дт 704 «Вирахування з доходу»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Кт 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». На суму належних платежів із доходу від реалізації продукції

(податок на додану вартість, акцизний та інші збори й обов’я-зкові платежі) робиться проводка:

—        Дт 701 «Доход від реалізації готової продукції» або 702, 703:

—        Кт 641 «Розрахунки з податків».

Крім реалізації продукції (робіт, послуг), підприємства мо-жуть мати доходи від іншої операційної діяльності — реалізації інших оборотних активів (матеріалів, запасних частин, малоцін-них предметів тощо). Відшкодування раніше списаних активів оформляється як сума доходів від іншої операційної діяльності складанням запису:

—        Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Кт 712 «Доход від реалізації інших оборотних активів». Перерахування покупцям невикористаних коштів:

—        Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках».

Списання кредиторської заборгованості покупця у зв’язку з

тим, що минув строк позовної давності, оформляється так:

—        Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Кт 717 «Доход від списання кредиторської заборгованості». Бартерні операції відображаються записами: На суму отриманих матеріалів від покупця нашої продукції:

—        Дт 20 «Виробничі запаси»;

—        Дт 28 «Товари»;

—        Дт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (на

суму придбаних цінностей без податку на додану вартість).

На податок на додану вартість:

—        Дт 641 «Розрахунки з податками»;

—        Кт631 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Відвантажена покупцю продукція замість отриманих від нього

матеріальних цінностей:

—        Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»;

—        Кт 26 «Готова продукція». На суму реалізації:

—        Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

—        Кт 701 «Доход від реалізації готової продукції».

Перезарахування заборгованості покупця і постачальника:

—        Дт 631 «Розрахунки з постачальниками і підрядни-

ками»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Отримання готівки від покупця:

—        Дт 30 «Каса»;

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Оплата покупцем заборгованості за рахунок передачі цінних

паперів:

—        Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Списується безнадійний борг покупця:

—        Дт 38 «Резерв сумнівних боргів»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Погашення заборгованості векселями:

—        Дт 51 «Довгострокові векселі видані»;

—        Дт 62 «Короткострокові векселі видані»:

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Нарахування резерву сумнівних боргів на дебіторську забор-

гованість реалізованої продукції, робіт і послуг:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

—        Кт 38 «Резерв сумнівних боргів». Списання сумнівних боргів покупців за рахунок резерву:

—        Дт 38 «Резерв сумнівних боргів»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Списання сумнівних боргів, непов’язаних із реалізацією про-

дукції, робіт, послуг, і при нестачі резерву:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

—        Кт361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Списання боргів покупця внаслідок надзвичайних подій (фор-

смажорних обставин):

—        Дт 99 «Надзвичайні витрати»;

—        Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Надходження коштів із заборгованості, яка була раніше спи-

сана на витрати:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Одночасно сторнується на цю суму резерв сумнівних

боргів:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

—        Кт 38 «Резерв сумісних боргів».