Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

Дебет рахунків          Зміст господарських операцій (фактів, подій)

14 «Довгострокові фінансо-ві інвестиції»  Переведення інвестицій з короткострокових в довгострокові

18 «інші необоротні активи»           Переведення поточних інвестицій в інші не-оборотні активи, якщо немає можливості їх використання в найближчі 12 місяців

31 «Рахунки в банках»          Надходження коштів від продажу інвестицій

42 «Додатковий капітал»     При продажу акцій нижче номіналу

85 «Інші затрати»      Витрати, пов’язані зі списанням інвестицій

97 «Інші витрати»     Списання інвестицій за собівартістю при їх реалізації на сторону

99 «Надзвичайні витрати»   Втрата інвестицій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф і аварій

Важливо зазначити, що інвестиційна діяльність у розвинутих економіках різних країн світу досить приваблива. Іноді інвести-ційна діяльність більш ефективна, ніж операційна. Здійснення ін-вестицій потребує наявності вільних грошових коштів, які можна вкласти в цінні папери. Метою інвестиційної діяльності є захист коштів від знецінення й отримання прибутку.

Якщо інвестор має понад 50 % акцій підприємства, то він кон-тролює діяльність об’єкта інвестування (утримує контрольний пакет акцій) і розглядає його як своє дочірнє підприємство. Кон-троль полягає в праві й можливості здійснення вирішального впливу на фінансову, господарську та комерційну діяльність, щоб отримати економічну вигоду від результатів роботи підпри-

ємства.

Наявність контролю передбачає: участь у статутному капіталі дочірнього підприємства; право на здійснення керівництва під-приємством; право призначення і заміни членів Ради директорів; право вирішального голосу на зборах Правління.

Якщо інвесторові належить право блокуючого пакету акцій (голосів) понад 25 % і підприємство не є дочірнім, то таке підприємство називається асоційованим. Інвестор не має можливос-ті контролювати таке підприємство повністю, але може суттєво вплинути на його діяльність через: представництво в Раді дирек-торів асоційованого підприємства; участь у прийнятті рішень; укладання значних фінансово-господарських угод; кадрові пи-тання стосовно управлінського персоналу; отримання повної ін-формації щодо виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Маючи контрольний пакет чи суттєвий вплив на підприємство, є можливість забезпечити інтереси інвестора та підняти ефектив-ність роботи контрольованого об’єкта.