Вступ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

Лекція 1. Основи організації бухгалтерського фінансового

обліку             5

Лекція 2. Облік грошового капіталу в національній та іно-

земній валютах                     14

Лекція 3. Облік інвестиційної діяльності підприємств                 50

Лекція 4. Облік капіталу в дебіторській заборгованості               64

Лекція 5. Облік капіталу в основних засобах підприємства        84

Лекція 6. Облік капіталу в інших необоротних матеріальних

активах підприємства                      106

Лекція 7. Облік капіталу нематеріальних активів (інтелекту-

альної власності) підприємств                    120

Лекція 8. Облік капіталу в запасах підприємства             133

Лекція 9. Облік процесу виробництва готової продукції, ви-

трат операційної та іншої діяльності                      171

Список використаних джерел                    225