Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

Кредит рахунків        Зміст господарських операцій (фактів, подій)

14 «Довгострокові фінансо-ві інвестиції»  Проведення довгострокових інвестицій в по-точні

16 «Довгострокові дебітор-ська заборгованість»  За погодженням з дебітором суми заборгова-ностей вносяться як інвестиції

18 «Інші необоротні акти-ви»         Зарахування в інвестиції активів, які не мо-жуть бути використані в найближчі 12 міся-ців за своїм прямим призначенням

30 «Каса»       Використання готівки для придбання інвес-тицій

31 «Рахунки в банках»          Використання оборотних коштів для при-дбання інвестицій

36 «Розрахунки з покупця-ми і замовниками»      При обміні товарів на акції, облігації

37 «Розрахунки з різними дебіторами»      Обмін робіт та послуг, пов’язаних з придбан-ням цінних паперів

41 «Пайовий капітал»          Внесення паїв в інвестиції

42 «Додатковий капітал»     Відображення доходу від зростання номіна-льної вартості інвестицій

46 «Неоплачений капітал»   Продаж акцій власної емісії за номіналом

50 «Довгострокові позики» Придбання інвестицій за рахунок кредитів банку

60 «Короткострокові пози-ки»        Придбання інвестицій за рахунок кредитів банку

68 «Розрахунки за іншими операціями»     Оплата послуг з придбання цінних паперів

73 «Інші фінансові доходи»  Доход від відсотків, дивідендів, роялті

74 «Інші доходи»       Доходи від безоплатно отриманих інвестицій

З кредита рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» спису-ються інвестиції в дебет рахунків (табл. 3.5).

Таблиця 3.5