Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
До рахунка 14 відкривається три субрахунки: : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

До рахунка 14 відкривається три субрахунки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

—        141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі»;

—        142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

—        143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Фінансові інвестиції, відповідно до стандарту обліку № 12

«Фінансові інвестиції», оцінюються і відображаються в обліку за собівартістю, яка складається з ціни придбання цінних паперів, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових пла-тежів та інших витрат, пов’язаних із придбанням (страхування, гонорари, оплата консультаційних послуг).

На дату складання балансу фінансові інвестиції (крім тих, що погашаються або обліковуються за методом участі в капіталі) по-казуються за справедливою вартістю. Сума збільшення чи змен-шення балансової вартості на дату балансу відображається, від-повідно, як інші фінансові доходи або інші фінансові витрати. Довгострокові фінансові інвестиції відображаються у фінансово-му обліку відповідними записами (табл. 3.3).

4. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік поточних фінансових інвестицій

Відповідно до діючого законодавства, фінансовий об-лік поточних інвестицій ведеться на балансовому рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції», який має два субрахунки:

—        351 «Еквіваленти грошових коштів»;

—        352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Таблиця 3.3