3. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік довгострокових фінансових інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Відповідно до діючого законодавства, крім капітальних інвестицій, можуть здійснюватися фінансові як довготермінові, так і короткотермінові інвестиції. Їхній фінансовий облік здійс-нюють окремо. Для обліку довгострокових інвестицій призначе-ний рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», а для корот-котермінових — рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції».

На рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» узагаль-нюється інформація про наявність та рух інвестицій у цінні папе-ри інших підприємств, облігації державних і місцевих органів, вкладення в статутний капітал інших підприємств як на території України, так і за її межами.