Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
При отриманні векселів на відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і послуги в обліку робляться такі записи: : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

При отриманні векселів на відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і послуги в обліку робляться такі записи:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

—        Дт 34 «Короткострокові векселі одержані»;

—        Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

Одночасно списується фактична собівартість реалізації гото-

вої продукції, товарів, робіт чи послуг:

—        Дт 90 «Собівартість реалізації»;

—        Кт 28 «Товари»;

—        Кт 26 «Готова продукція»;

—        Кт 23 «Виробництво» (на вартість робіт чи послуг та ін.).

Сума відсотків за відстрочку продавцем платежу відобража-

ється записом:

—        Дт 34 «Короткострокові векселі одержані»;

—        Кт 69 «Доходи майбутніх періодів».

При погашенні заборгованості, забезпеченої векселями, ро-биться запис:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 34 «Короткострокові векселі одержані». При отриманні позики банку під заставу векселя робиться запис:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 60 «Короткострокові позики банку». На сплачені відсотки за позику:

—        Дт 951 «Відсотокза кредит» (сума дисконту);

—        Кт 60 «Короткострокові позики банку».

Заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядни-ками та іншими кредиторами відображається на рахунку 62 «Ко-роткострокові векселі видані». Видача векселів на суму отрима-ної продукції товарів і послуг відображається:

—        Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;

—        Дт 68 «Розрахунки за іншими операціями»;

—        Кт 62 «Короткострокові векселі видані».

Суму відсотків за відстрочку платежів векселедавець відобра-

жає так:

—        Дт 951 «Відсотки за кредит»;

—        Кт 62 «Короткострокові векселі видані».

Оплата банку комісійних за послуги зі збереження та індекса-

ції векселів:

—        Дт 949 «інші витрати операційної діяльності»:

—        Кт 31 «Рахунки в банках». При погашенні виданих векселів складається проводка:

—        Дт 62 «Короткострокові векселі видані»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках». Якщо виданий вексель індексується (передається) на користь

векселедавця або платника в оплату за відвантажену продукцію, роботи або послуги, то в бухгалтерському обліку сторін заборго-ваність списується. У векселедавця:

—        Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

—        Кт 62 «Короткострокові векселі видані». У платника:

—        Дт 62 «Короткострокові векселі видані»;

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;

—        Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями». Позики, які отримує векселетримач у комерційних банках під

гарантію векселів, відображаються в загальноприйнятому поряд-ку. Витрати, пов’язані з протестом за векселями, відносяться на фінансові результати. При здійсненні дисконтних операцій (про-даж векселів банку) записи на суму проданих векселів відобра-жаються записами:

—        Дт 31 «Рахунки в банках» (на суму, отриману від обліку

векселя);

—        Кт 60 «Короткострокові позики банку» (на суму дисконту). На суму відсотків банку:

—        Дт 951 «Відсотокза кредит»;

—        Кт 60 «Короткострокові позики банку» (на суму дисконту). Векселі зберігаються в касі або передаються на зберігання в

банк. На векселі, що зберігається на підприємстві, складаються описи, в яких вказується найменування платника, сума і строк погашення. При заборгованості робиться відмітка в опису (дата виписки банку). Якщо векселі зберігаються в банку, то на них та-кож складається опис. Оплата векселів банком відображається:

—        Дт 60 «Короткострокові позики банку» (на суму дисконту);

—        Кт 34 «Короткострокові векселі одержані». Списання векселів, за якими минули строки, оформляється:

—        Дт 943 «Інші витрати операційної діяльності»;

—        Кт 34 «Короткострокові векселі одержані».

Оперативний контроль ведеться окремо за одержаними та ви-даними векселями за допомогою картотеки, упорядкованої за строками погашення заборгованості. Синтетичний облік — за ра-хунками 34 «Короткострокові векселі одержані» та 62 «Коротко-строкові векселі видані».