5. Облік цінних паперів підприємствами, установами та організаціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Вагомішим елементом економіки країни стають цінні папери. Формування ринку цінних паперів пов’язується з пози-ковим капіталом, коли здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів. Через ринок цінних паперів (банки, фондова бір-жа, спеціальні кредитні установи) акумулюються грошові нагро-мадження юридичних і фізичних осіб, які спрямовуються на ін-вестування в економіку. З іншого боку, грошовий капітал чи майно, що надається в позику, дозволяє захистити заощадження від втрат унаслідок інфляції, зберегти капітал і отримати доход у вигляді відсотків від позики. Якщо підприємство має тимчасово вільні грошові кошти, то економічно доцільно вкладати їх у цінні папери, які іноді можуть принести власникові доход у більшому розмірі, ніж його операційна діяльність.

Цінний папір — це грошовий документ, який засвідчує право володіння або відносини між юридичною особою, що його випу-стила, та власником, що його викупив.

В Україні можуть випускатися й обертатися на ринку такі ви-ди цінних паперів: акції; облігації внутрішніх державних і місце-вих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання дер-жави; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери; націо-нальні лотереї.

Таблиця 2.3