Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО ОБЛІКУ НАДЗВИЧАЙНИХ ВИТРАТ, ЇХ ФОРМУВАННЯ І СПИСАННЯ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ ПО ОБЛІКУ НАДЗВИЧАЙНИХ ВИТРАТ, ЇХ ФОРМУВАННЯ І СПИСАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет Кредит

1          Відображено списання майна внаслідок стихійного лиха          99 «Надзвичайні витрати»   10 «Основні засо-би», 20 «Виробничі запаси»

2          Оплачені готівкою надзвичайні витрати   99 «Надзвичайні витрати»   30 «Каса»

3          Списана частка витрат майбут-ніх періодів у зв’язку зі стихій-ним лихом       99 «Надзвичайні витрати»            39 «Витрати майбу-тніх періодів»

4          Списано надзвичайні витрати для визначення фінансового ре-зультату від надзвичайних подій   794 «Результат над-звичайних подій»  99 «Надзвичайні витрати»

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми пода-тку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток».

За дебетом рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом — включення до фінансовій результа-тів на рахунку 79.

Рахунок 98 «Податки на прибуток» має такі субрахунки:

—        981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»;

—        982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій». На субрахунку 981 ведеться облік нарахованої суми податку

на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибу-тку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від су-ми прибутку для цілей оподаткування).

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначаєть-ся й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебричної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

У зв’язку з тим, що прибуток, який є об’єктом оподаткування, відрізняється від прибутку, визначеного за даними бухгалтерсь-кого обліку, при розрахунку податку на прибуток виникає тимча-сова різниця в сумі податку на прибуток. Для обліку цієї різниці використовують рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» та рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язання».

У разі якщо податок на прибуток, розрахований за даними бу-хгалтерського обліку, більший за податок, що сплачується за по-датковою декларацією, різниця буде відноситися в К-т рах. 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». Якщо ж податок, який підлягає сплаті до бюджету більший за податок, розрахований за даними бухгалтерського обліку, різниця буде відображена за де-бітом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи».

Первинним документом при відображенні нарахування сум податку на прибуток та при списанні витрат з нарахуванням по-датку на прибуток на фінансові результати є довідка (розрахунок) бухгалтерії.