Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14. Облік витрат, що виникають у ході інвестиційної діяльності : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

14. Облік витрат, що виникають у ході інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Інша діяльність підприємства розділяється на інвести-ційну та фінансову. Інвестиційною діяльністю вважають при-дбання і реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінан-сових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією про-дукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать: собіва-ртість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій); собівар-тість реалізованих необоротних активів (залишкова та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів); собівартість реалі-зованих майнових комплексів; втрати від неопераційних курсо-вих різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інве-стицій; витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); залишкова вартість ліквідованих (списаних) не-оборотних активів; інші витрати звичайної діяльності.

При реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів особливістю є те, що собівартість їх реалі-зації буде збільшуватися на суму витрат, пов’язаних із реалізаці-єю. Облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності

(крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також ви-трати страхової діяльності ведеться на рахунку 97 «Інші витра-ти». Рахунок 97 — активний, призначений для обліку господар-ських процесів за їхнім економічним змістом.

Первинними документами при відображенні накопичення ін-ших витрат є рахунок. ВКО, виписка банку, акт на списання осно-вних засобів, акт про уцінку, довідка бухгалтерії тощо. Списання інших витрат оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії і відображається бухгалтерськими проводками (табл. 9.12).

Таблиця 9.12