Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13. Облік фінансових витрат : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

13. Облік фінансових витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Крім операційної діяльності (основної діяльності під-приємства, а також інших видів діяльності, що не є інвестицій-ною або фінансовою діяльністю), підприємство може здійснюва-ти фінансову діяльність. Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки (за ко-ристування кредитами, отриманими за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Облік витрат фінансової діяльності ведеться на рахунку 95 «Фінансові витрати», який є активним, призначений для обліку господарських процесів та витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів (у т. ч. відсотки за випущени-ми облігаціями, сума дисконту тощо), нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

—        951 «Відсотки за кредит»;

—        952 «Інші фінансові витрати». За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за

кредитом — списання (в кінці року або в кінці звітного місяця) на рахунок 79 «Фінансові результати». На субрахунку 792 «Ре-зультат фінансових операцій» визначається результат від фінан-сової діяльності підприємства.

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов’язаних з нара-хуванням та сплатою відсотків, відсотків тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов’язаних із залу-ченням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випус-ком, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуван-ням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Первинними документами при відображенні нагромадження фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо. Списання витрат на фінансові результати оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Нагромадження та списання фінансових витрат відображають бухгалтерськими проводками (табл. 9.10).

Таблиця 9.10