Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКА 94 «Інпгі витрати операційної діяльності» : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКА 94 «Інпгі витрати операційної діяльності»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ субрахунка            Назва субрахунка      Характеристика

941      Витрати на дослідження і розробки           Ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, які здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають П(С)БО 8 «Нема-теріальні акгиви»

942      Собівартість реалізованої іноземної валюти         Відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалі-зації

943      Собівартість реалізованих виробничих запасів    Ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріа-лів, відходів тощо)

944      Сумнівні та безнадійні борги          Узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборго-ваність, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг

945      Втрати від операційної кур-сової різниці   Ведеться облік втрат за акгивами й зобов'язаннями операційної діяльності підпри-ємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти

946      Втрати від знецінення запа-сів       Ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси»

947      Нестачі і втрати від псуван-ня цінностей  Ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготівлі, переробки, збереження та реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватець не виявлений. Одночасно зі списан-ням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, списується на витрати бала-нсова вартість акгиву і зараховується на позабалансовий рахунок 07 «Списані ак-тиви»

948      Визнані штрафи, пені, не-устойки  Ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством за-конодавства та умов договорів

949      Інші витрати операційної ді-яльності         Узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знай-шли відображення на інших субрахунках рахунка 94 «Інші витрати операційної ді-яльності», зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та піших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

Таблиця 9.9