Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12. Облік інших операційних витрат : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

12. Облік інших операційних витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

До інших операційних витрат включаються: витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»:

― собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку інозе-мної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом Національного банку Украї-ни на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

― собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для ці-лей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

― сума безнадійної дебіторської заборгованості та відраху-вання до резерву сумнівних боргів;

― втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами та зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

― втрати від знецінення запасів; недостачі і втрати від псу-вання цінностей, визнані штрафи, пені, неустойка;

― витрати на виплати матеріальної допомоги, утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

інші витрати операційної діяльності. Для обліку інших витрат опе-раційної діяльності використовують рахунок 94 «Інші витрати опера-ційної діяльності». Рахунок 94 є активним, витратним, призначений для обліку господарських процесів. На рахунку 94 ведеться облік, ви-трат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відобража-ються на рахунках 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Ра-хунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має субрахунки, показані в табл. 9.8.

Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат операційної діяльності є накладна, акт про оцінку, інвентари-заційний опис, порівняльна відомість, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові резуль-тати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Надходження та списання інших витрат операційної діяльнос-ті у фінансовому обліку відображають бухгалтерськими провод-ками, показаними в табл. 9.9.

Таблиця 9.8