Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_59c0bafa953baad7bc5868eee0c539da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ АДМШІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ АДМШІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Нараховано знос основних засобів та нематеріальних активів агальногосподарського призначення            92 «Адміністративні ви-трати»       13 «Знос необоротних ак-тивів»

2          Списано виробничі запаси на загальногосподарські потреби   92 «Адміністративні ви-трати»       20 «Виробничі запаси»

3          Передано в експлуатацію МШП загальногосподарсь-кого призначення          92 «Адміністративні ви-трати» 22 «Малоцінні та швид-козношувані предмети»

4          Включено до складу адміністративних витрат вартість готової продукції, що використана для загальногоспо-дарських потреб      92 «Адміністративні ви-трати»       26 «Готова продукція»

5          Включено до складу адміністративних витрат вартість товарів, що використані для загальногосподарських потреб       92 «Адміністративні ви-трати»       28 «Товари»

6          Оплачено готівкою загальногосподарські витрати          92 «Адміністративні ви-трати»       301 «Каса в національній валюті»

7          Списано на загальногосподарські витрати суму неза-доволеної претензії       92 «Адміністративні ви-трати» 374 «Розрахунки за пре-тензіями»

8          Відображено витрати на службові відрядження управ-лінського персоналу   192 «Адміністративні ви-трати» 372 «Розрахунки з підзві-тними особами»

 

9          Списано на загальногосподарські витрати звітного пе-ріоду відповідну частину витрат майбутніх періодів          92 «Адміністративні ви-трати»       39 «Витрати майбутніх періодів»

10        Отримано юридичні послуги щодо оцінювання майна  92 «Адміністративні втрати»           631 «Розрахунки з вітчи-зняними постачальника-

ми»

11        Нараховано фінансові санкції за результатами переві-рки податковими органами     92 «Адміністративні ви-трати»       64 «Розрахунки за подат-ками й платежами»

12        Нараховано заробітну плату адміністративному апара-ту та проведені відрахування на соціальні заходи від заробітної плати згідно з чинним законодавством     92 «Адміністративні ви-трати»       66 «Розрахунки з оплати пращі», 65 «Розрахунки за страхуванням»

13        Нараховано орендну плату, комунальні послуги, ре-монт, здійснений сторонніми організаціями, послуги зв'язку, охорони, аудиторські, юридичні, консульта-ційні послуги     92 «Адміністративні ви-трати»            685 «Розрахунки з ішни-ми кредиторами»

14        Списано суми витрат за елементами на адміністратив-ні витрати (для підприємств, що застосовують рахун-ки класу 8)      92 «Адміністративні ви-трати»       80 «Матеріальні витра-ти». 81 «Витрати на опла-ту праці», 82 «Відраху-вання на соціальні за-ходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні ви-трати»

15        Списано адміністративні витрати на фінансові резуль-тати      791 «Результат основної діяльності»            92 «Адміністративні ви-трати»Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_59c0bafa953baad7bc5868eee0c539da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0